+menu-


Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul. Poznańska 55 A, Poznań Jeżyce

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
ul. Poznańska 55 A, Poznań Jeżyce
tel. 61 846 71 00, fax 61 841 10 54